Pre nekoliko godina smo napisali prvi tekst na temu slanja kabastih predmeta preko kurirskih službi. Kako informacije koje smo dobili tada nisu više aktuelne kontaktirali smo ponovo kurirske službe kako bismo dobili informacije o tome da li je moguće...