I tako… Zabranili mi da pišem kontraverzne tekstove, i teraju me da pišem “tehničke stvari”. Kao, “ti se razumeš u to pa ćeš lako to da napišeš”. To što se malo razumem ne znači i da znam da pričam/pišem...