PHP Preporuke Petkom – Refleksija

Refleksija je koncept programiranja koji daje mogućnost softveru da sam sebe menja (svoju strukturu i ponašanje) nakon što je već pokrenut. Drugim rečima, programski jezici koji podržavaju refleksiju imaju mogućnost da sebe dinamički menjaju bez potrebe intervencije programera i ponovnog kompajliranja/pokretanja softvera nakon unesenih izmena.
Opširnije »
Idi na vrh