Početna » IT » PHP Preporuke Petkom – Refleksija

PHP Preporuke Petkom – Refleksija

PHP Preporuke Petkom – Refleksija

Refleksija je koncept programiranja koji daje mogućnost softveru da sam sebe menja (svoju strukturu i ponašanje) nakon što je već pokrenut. Drugim rečima, programski jezici koji podržavaju refleksiju imaju mogućnost da sebe dinamički menjaju bez potrebe intervencije programera i ponovnog kompajliranja/pokretanja softvera nakon unesenih izmena.

Preuzeto sa XKCD: Automation

PHP od verzije 5 podržava kompletan Reflection API, koji se doduše još uvek unapređuje i nije potpuno dokumentovan.

U sledećem primeru ću pokušati da predstavim osnovni koncept Refleksije. Za potrebe primera ćemo napraviti proste klase koje računaju površine tri geometrijske figure – Kruga, Kvadrata i Trougla:

<?php
 /**
 Klasa Krug racuna povrsinu kruga
 */
 class Krug{
 /**
 Povrsina kruga je poluprecnik na kvadrat puta Pi
 */
   function Povrsina($r){
    $P=$r*$r*3.14;
    return $P;
   }
 }
/**
 Klasa Kvadrat racuna povrsinu kvadrata
 */
 class Kvadrat{
 /**
 Povrsina kvadrata je stranica na kvadrat
 */
   function Povrsina($a){
    $P=$a*$a;
    return $P;
   }
 }
/**
 Klasa Trougao racuna povrsinu trougla
 */
 class Trougao{
 /**
 Povrsina trougla je stranica puta njena visina podeljeno sa dva
 */
   function Povrsina($b,$h){
      $P=$b*$h/2;
      return $P;
   }
 }
 ?>

Na osnovu izbora koji korisnik softvera unese, izračunaćemo površinu odgovarajuće geometrijske figure.
Standardni način bi bio otprilike:

 <?php
//Ove parametre bira korisnik, za potrebe primera ćemo ih ‘zakucati’
 $Figura="Krug";
 $PrviParametar=3;
 $DrugiParametar=6;
//Na osnovu izbora racunamo odgovarajucu povrsinu
 if($Figura=="Krug"){
    $Krug= new Krug();
     echo "<br/>".$Figura." povrsina: ";
   echo $Krug->Povrsina($PrviParametar);
 }
if($Figura=="Kvadrat"){
     $Kvadrat= new Kvadrat();
     echo "<br/>".$Figura." povrsina: ";
   echo $Kvadrat->Povrsina($PrviParametar);
 }
if($Figura=="Trougao"){
     $Trougao= new Trougao();
     echo "<br/>".$Figura." povrsina: ";
   echo $Trougao->Povrsina($PrviParametar,$DrugiParametar);
 }
 ?>

Preko refleksije možemo da napišemo sledeći kod:

<?php
 //Instanciranje objekta odgovarajuce klase na osnovu prosledjenog imena
 $Reflektor = new ReflectionClass($Figura);
 $FigObj = $Reflektor->newInstance();
 //Kreiranje metode za izracunavanje povrsine iz odgovarajuce klase
 $refMethod = new ReflectionMethod($Figura, 'Povrsina');
 //Pozivanje metode za izracunavanje povrsine nad prethodno instanciranim 
 //objektom, sa potrebnim parametrima
 $Povrsina=$refMethod->invoke($FigObj,$PrviParametar,$DrugiParametar);
 echo "<br/>".$Figura." povrsina: ".$Povrsina;
 ?>

Inače gornji kod možemo da napišemo i koristeći PHP “Variable variables” koncept:

<?php
 $Objekat=new $Figura();
 $Povrsina=$Objekat->Povrsina($PrviParametar,$DrugiParametar);
 echo "<br/>".$Figura." povrsina: ".$Povrsina;
 ?>

Obratite pažnju da iako je Variable variables primer naizgled sličan (pa i jednostavniji) od Reflection primera, oni su ipak konceptualno potpuno drugačiji. Naime za Variable variables smo morali da znamo da postoji metoda Povrsina u nasim klasama. Sa Refleksijom možemo da u toku izvršavanja PHP koda dobijemo informacije o nepoznatim klasama i metodama koje sadrže i da na osnovu toga izvršimo odgovarajuće radnje (istini za volju u Reflection primeru smo takođe direktno pozivali metodu Povrsina).

Dodatna pomoć za parsiranje nepoznatih klasa i metoda može da bude i sposobnost Refleksije da nam vraća komentare upisane u kodu.
Na primer:

<?php
 $ReflKlasa = new ReflectionClass($Figura);
 echo "<br/>".$ReflKlasa->getDocComment();
 $ReflMetoda= new ReflectionMethod($Klasa=$Figura, $Metoda="Povrsina");
 echo "<br/>".$ReflMetoda->getDocComment();
 ?>

U zavisnosti od geometrijske figure koju smo izabrali u $Figura, dobićemo odgovarajuće komentare. Imajte u vidu da komentari moraju da počinju sa /** kako bi getDocComment metoda radila.

Priča o Refleksiji je mnogo šira i ovo su bili najprostiji primeri na osnovu kojih možete da nastavite dalje istraživanje ovog koncepta ako vas je zainteresovao. Ovi primeri možda nemaju praktičnu upotrebu, ali pažljivim pisanjem koda, klasa i metoda, možete da omogućite da se uz pomoć Refleksije pišu softveri koji su pregledniji, prirodniji i lakši za održavanje.

Tagovi :
Prethodni post
Sledeći post
Facebook komentari

Leave a Reply

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Required fields are marked *

*

Idi na vrh