Početna » IT » MySQL, Maria i multi-master replikacija

MySQL, Maria i multi-master replikacija

MySQL nije dobio ime kao „moja sql baza“. Autor iste, Michael Widenius (zvani Monty), nazvao ga je po svojoj ćerci My. Kada je Sun kupio MySQL A.B. (koji je kasnije preuzeo Oracle), Monty je napustio firmu i pokrenuo nov projekat – naprednu verziju te baze, pod imenom MariaDB, ovog puta po svojoj mlađoj ćerci. Ovih dana, pred Dan zaljubljenih i ja razmišljam o mojoj Mariji i kako bi mogao da joj posvetim bar ovaj tekst, koji će izaći baš na Dan zaljubljenih. Zato, ovog puta, nešto više o bazama – i to konkretno o multi-master replikaciji. Tema je zanimljiva i obimna, a nema tekstova na našem jeziku, pa koristim priliku da napravim jedno, nadam se, korisno uputstvo. Verujem da vam svima znači da znate da mi tu naprednu tehnologiju koristimo već neko vreme i da se pokazala sjajno i u praksi.

Konkretno, multi-master replikacija predstavlja metod povezivanja više MySQL servera u složenu replikacionu šemu koja omogućava dve prednosti:

    • U slučaju bilo kakvog otkaza jednog pojedinačnog servera sistem nesmetano nastavlja sa radom.
    • Sve vreme nema rezervnih servera, tj. nema DB servera koji se ne koriste, već im se samo, dinamički menja uloga.

U našem primeru ćemo pričati o tri servera, dva koji su masteri i treći koji je čist slave. Kao OS koristimo CentOS 6, uz dodatni EPEL repozitorijum, a kao bazu Percona Server with XtraDB. Sistem će uključivati i četvrtu mašinu, koja se koristi za upravljanje. Ovo nije zahtevan proces, ali zahteva jedan dodatni računar. Preporuka je da to bude neka mašina koju inače koristite za praćenje sistema, gde vam se vrti npr. SNMP i sl. Svakom serveru ćemo dodeliti još jednu dodatnu, virtuelnu, adresu koju će aplikacije koristiti za pristup čitanju, plus ćemo odvojiti jednu koja će se ekskluzivno koristiti za upis. Evo i šeme:

DB Master 1: 192.168.10.10

DB Master 2: 192.168.10.11

DB Slave 1: 192.168.10.12

Virtuelni IP za upis: 192.168.10.200

Virtuelni IP za čitanje: 192.168.10.201-203

Prvi korak je podešavanje servera. Svaki server treba da ima svoj ID, replikaciju ćemo prebaciti na ROW based i podesićemo različite auto-increment vrednosti. Ideja je da onemogućimo preklapanje ID-eva koje autoincrement dodeljuje. Evo primera kako bi izgledao deo u my.cnf

# DB Master 1
binlog_format = ‘ROW’
server-id=1
auto-increment-offset = 1
auto-increment-increment = 4

# DB Master 2
binlog_format = ‘ROW’
server-id=2
auto-increment-offset = 2
auto-increment-increment = 4

# DB Slave 1
server-id=3
read_only = 1

Slave namerno stavljamo u read-only mod, da bi izbegli slučajne upise na slave. Ovakva konfiguracija kada upis ode na slave vraća grešku, što je nešto što se obično jako brzo primeti. Ako bi dopustila upis, taj upis bi bio samo na slave-u, a takvi problemi se jako teško detektuju.

Jednom kada smo ovo odradili, treba dodati naloge. Ideja je da dodamo tri naloga, jedan za replikaciju, drugi za praćenje i treći koji se koristi za automatsku administraciju. Dodajemo ih na sva tri servera:

GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO ‘mmm_monitor’@’192.168.0.%’ IDENTIFIED BY ‘monitor_password’;
GRANT SUPER, REPLICATION CLIENT, PROCESS ON *.* TO ‘mmm_agent’@’192.168.0.%’ IDENTIFIED BY ‘agent_password’;
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO ‘replication’@’192.168.0.%’ IDENTIFIED BY ‘replication_password’;

Sada je pravi korak za početak replikacije. Počećemo na prvom masteru, na kome ćemo zaustaviti bazu sa:

FLUSH TABLES WITH READ LOCK;

Sve vreme ostajući ulogovani na bazu, u drugom terminalu radimo mysqldump cele baze. Kada je dump završen pogledaćemo i zapisati status:

mysql> SHOW MASTER STATUS; 
+------------------+----------+--------------+------------------+ 
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | 
+------------------+----------+--------------+------------------+ 
| mysql-bin.000002 | 374 | | | 
+------------------+----------+--------------+------------------+ 
1 row in set (0.00 sec)

Sada se taj backup importuje na oba preostala servera i oba se postavljaju kao slave-ovi ovog mastera sa :

CHANGE MASTER TO master_host='192.168.0.10', master_port=3306, master_user='replication', master_password='replication_password', master_log_file='mysql-bin.000002', master_log_pos=374;

Zatim, korak nazad – na isti način ćemo pogledati status na našem drugom masteru i postaviti prvi master kao njegov slave. Kada je sve ovo završeno možemo da pustimo lock:

UNLOCK TABLES;

Konačno, na sva tri servera, pokrećemo replikaciju komandom:

START SLAVE;

Ovo je kraj podešavanja same baze, sada treba instalirati i početi sa podešavanjem mysql-mmm softvera.

Da ovaj tekst ne bi bio preobiman, taj deo ćemo obraditi sledećeg meseca.

Tagovi :
Prethodni post
Sledeći post
Facebook komentari

1 Komentari

Leave a Reply

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Required fields are marked *

*

Idi na vrh